Restauratie van een Schumacher  kistorgel

Kistorgel , eigendom van de vzw Nativitas, die eerder in de Onze-Lieve-Vrouw ter kapellenkerk in het centrum van Brussel stond, werd  zwaar beschadigd door vocht en verkeerde behandeling.Hij werd  volledig gedemonteerd en gerestaureerd.

Het is nu in St. Anna kerk geplaatst in Ukkel.

  1. Demontage, reparatie

  2. Behandeling tegen vocht

  3. Renovatie van de wintlade

  4. Schoongemaakt en verfraaiing van het meubilair

  5. Volledig samenstel van het orgel en de mechanica

  6. Akoestisch onderzoek

  7. Montage van het pijpenwerk

  8. Harmonisatie en stemmen