In het transept van de abdij van Floreffe bestaat er een monumentale orgel van 1651. De orgelbouwer van het instrument is onbekend.

Wat wel zeker is dat Peter Schyven daar een nieuw instrument in bouwt in 1889 en 1890 en de inhuldiging vond plaats in 1890. Destijds was dit orgel mechanisch. We weten niet wanneer het werd omgezet in pneumatische actie.

In 1966, ondergaat het instrument een grote herstructurering met volledige elektrificatie en een mobile console. Het is de firma Delmotte die dit werk verricht onder leiding van Pater Paul Leonard.

Omdat het orgel defect is en bijna onspeelbaar zijn wij opgeroepen tot een restauratie van het muzikale gedeelte en een verfraaiing van het buffet.


  1. Het verwijderen van de pijpen

  2. Grondig reiniging van het instrument

  3. Het buffet word volledig schoongemaakt en  behandelt tegen wormen en beschermt met verschillende lagen

  4. Restauratie van de frontpijpen

  5. Montage en verfraaiing

  6. Elektrische reparaties

  7. Pijpen terugplaatsen

  8. Intoneren

  9. Stemmen


Restauratie van een SCHYVEN orgel in de abdij van FLOREFFE  (Orgelkast 1651)

PPS file :